Meer resultaten voor brandveiligheid

 
brandveiligheid
Brandveiligheid ZVBW.
Om hierop voorbereid te zijn heeft de dienst preventie van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West, met ondersteuning van het zonecollege, het initiatief genomen om, betreffende de veiligheid op kamp, een infosessie te organiseren. De infosessie is zeer praktijkgericht en reikt heel wat handige tips aan.
Fuifpunt Brandveiligheid.
Elke ruimte die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is en waar 50 of meer personen tegelijk toegelaten zijn, moet voldoen aan wettelijke vereisten op vlak van brandveiligheid. Dat alleen leden of betalende gasten binnen mogen, maakt geen verschil inzake deze wettelijke verplichting en verantwoordelijkheid.
Brandveiligheid Horeca Werken Gemeente Willebroek.
Home Werken Horeca Brandveiligheid. De brandpreventiedienst wil burgers, bedrijven, instellingen en overheden informeren en sensibiliseren over de risico's' op brand en ontploffing. Onze dienst tracht u als burger zo goed mogelijk te informeren en te sensibiliseren op het gebied van brandveiligheid.
Regelgeving Brandveiligheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
De gemeenschappen zijn ook bevoegd om normen voor brandveiligheid toepasselijk te verklaren in het kader van en erkennings en subsidiëringsbeleid. De gemeenten kunnen gemeentelijke verordeningen voor brandveiligheid uitvaardigen. Nagaan of de huidige of toekomstige infrastructuur overeenstemt met de normen voor brandveiligheid betekent soms dat de inhoud van verschillende besluiten moet afgetoetst worden.
Controle brandveiligheid Gemeente Brecht.
Brandveiligheid van een spanplafond Zijn spanplafonds brandveilig?
Veel leveranciers doen een beetje schimmig over de brandveiligheid van spanplafonds. Ze zeggen wel dat het spanplafond brandveilig is en dat je je geen zorgen hoeft te maken als er brand uitbreekt, maar over de mate van brandveiligheid van spanplafonds bestaat veel onduidelijkheid.
Brandveiligheid en horeca: een logische combinatie Somati FIE.
Best neem je contact op met de lokale brandweer, daar kom je te weten wat je precies moet doen om reglementair in orde te zijn op vlak van brandveiligheid. Dat jouw zaak in orde is op vlak van brandveiligheid moet je trouwens kunnen aantonen om een horecavergunning te krijgen.
Impulssubsidie brandveiligheid jeugdinfrastructuur Herentals.
Alles voor senioren. Alles over sport. Impulssubsidie brandveiligheid jeugdinfrastructuur. Impulssubsidie brandveiligheid jeugdinfrastructuur. Vraag online aan. Om jeugdverenigingen te stimuleren de brandveiligheid in hun lokalen te verbeteren, geeft de stad een impulssubsidie. Vraag online aan. Reglement impulssubsidie brandveiligheid publicatiedatum: 17 maart 2016.
Brandveiligheid.
brandveiligheid van een jeugdlokaal? Afhankelijk van het statuut van het lokaal is het de gemeenteraad gewone jeugdlokalen of het Vlaams Parlement jeugdverblijfscentra die de regels voor brandveiligheid vastleggen. De burgemeester en dus de plaatselijke brandweer is belast met de controle op dat reglement.
Brandveiligheid van gebouwen: de theorie en de praktijk architectura.be.
Brandveiligheid van gebouwen: Theorie en praktijk. Tijdens het seminarie Brandveiligheid in Gebouwen, dat georganiseerd werd in Gent en Mechelen, werd er stilgestaan bij het wetgevend kader, waarna in het praktisch luik de correcte plaatsing van brandwerende doorvoeringen en deuren toegelicht werd.
Brandveiligheid van gevels in België: een stand van zaken NBN.
Daarnaast is er de Normen-Antenne Brandpreventie. Die heeft als doel de bouwsector in te lichten over normalisatie en reglementering rond brandveiligheid in België en Europa. Voor kmos heeft het WTCB een specifiek intiatief op touw gezet: de Normen-Antenne Brandpreventie voor KMO.

Contacteer ons