Op zoek naar brandveiligheid?

 
brandveiligheid
Brandveiligheid Vlaanderen Intern. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Wel wordt de verplichting opgelegd om een risicoanalyse uit te voeren en op basis hiervan de nodige preventiemaatregelen uit te werken, zoals de oprichting van een brandbestrijdingsdienst, opleiding en informatie van werknemers, opmaak van een nood en interventieplan, verplichtingen van de werkgever tegenover externe ondernemingen vb.
Brandveiligheid Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
U bevindt zich hier: Startpagina Thema's' Welzijn op het werk Arbeidsplaatsen Brandveiligheid. Opslag van ontvlambare stoffen in de kleinhandel. Toelichting bij titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk.
Checklist brandveiligheid Jeugdlokalen.
Test jaarlijks de brandveiligheid van jouw jeugdlokaal aan de hand van de checklist brandveiligheid. Bepaal telkens opnieuw welke acties je het komende jaar gaat ondernemen om de brandveiligheid te verbeteren. Zo zie je vast en zeker een verbetering van de situatie in de loop van de jaren.
Nieuwe wetgeving brandveiligheid Prebes vzw.
Koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Dit KB bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd.
Brandveiligheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Met de oprichting van de technische commissie brandveiligheid kreeg het VIPA de opdracht om de Vlaamse regelgeving voor brandveiligheid te coördineren binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin WVG. De Vlaamse Regering keurde op 5 juni 2009 het Besluit tot oprichting van een technische commissie brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin goed.
Brandveiligheid ZVBW.
Wat met uw vluchtplan? Kan je een beginnend brandje thuis de baas blijven? Wil je een bezoekje van een van onze preventie-adviseurs, gratis aan huis? Neem een kijkje op www.speelnietmetvuur.be, want voorkomen is altijd beter dan genezen! Bel: 02 452 80 22.
EMIS Navigator.
VLAREM I/ Milieuvergunningsdecreet. VLAREM I en Milieuvergunningsdecreet werden opgeheven dd 23/02/2017 maar zijn in volgende gevallen wel nog van toepassing.: voor de aanvragen en meldingen die voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunningsregelgeving werden ingediend en waarover pas nadien wordt beslist.;
Welzijn Op School Welzijnsvelden Arbeidsveiligheid Brandveiligheid.
Vrijhouden van vluchtwegen en vluchtdeuren. Het goed zichtbaar en bereikbaar houden van blusmiddelen en brandmelders. Rook en brandwerende deuren gebruiken zoals het hoort. De wettelijke bepalingen inzake de brandveiligheid in schoolgebouwen werden samengebracht in de NBN met als referentie NBN S21-204.
Brandveiligheid in kinderopvang.
Als je ingrijpende wijzigingen doet aan de infrastructuur van je opvang die een weerslag kunnen hebben op de veiligheid, heb je ten laatste 6 maanden na de werken een nieuw brandveiligheidsattest nodig. Tip: Je kan advies vragen aan de brandweer over bouwplannen en materialen als die gevolg hebben op de brandveiligheid.
Het logiesdecreet en brandveiligheid toerisme vlaanderen.
Je kan bij deze commissie ook een afwijking aanvragen als je logies niet kan voldoen aan één of meer specifieke brandveiligheidsnormen. De Technische Commissie Brandveiligheid oordeelt dan of alternatieve oplossingen en maatregelen een gelijkwaardig veiligheidsniveau beiden. Een beroep aantekenen of een afwijking aanvragen op de brandveiligheidsnormen kan bij de Technische Commissie Brandveiligheid via beroepscommissie@toerismevlaanderen.be.
Brandveiligheid Jeugdlokalen.
Zowel de infrastructuur zelf, als de manier waarop je met brandveiligheid omgaat, worden onder de loep genomen. Daarnaast willen we je voorbereiden op die keer dat het dan toch zou misgaan. We wijzen op het belang van een goede evacuatie en leren je de verschillende blusmiddelen kennen.

Contacteer ons