Resultaten voor brandveiligheid

 
brandveiligheid
Brandveiligheid Vlaanderen Intern. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Aan de bepalingen betreffende de bouwvoorschriften werden geen wijzigingen aangebracht. Wel wordt de verplichting opgelegd om een risicoanalyse uit te voeren en op basis hiervan de nodige preventiemaatregelen uit te werken, zoals de oprichting van een brandbestrijdingsdienst, opleiding en informatie van werknemers, opmaak van een nood en interventieplan, verplichtingen van de werkgever tegenover externe ondernemingen vb.
Brandveilig thuis Brandweer Zone Centrum.
Lees hieronder onze brandpreventietips of lees meer over de brandpreventieadviseur. Brandveiligheid begint bij jezelf. Door een aantal eenvoudige principes te hanteren kan je jezelf en je omgeving beschermen: een brandveilig gedrag, een rookmelder en kleine blusmiddelen geven je al een ruime voorsprong.
Het logiesdecreet en brandveiligheid toerisme vlaanderen.
Je kan bij deze commissie ook een afwijking aanvragen als je logies niet kan voldoen aan één of meer specifieke brandveiligheidsnormen. De Technische Commissie Brandveiligheid oordeelt dan of alternatieve oplossingen en maatregelen een gelijkwaardig veiligheidsniveau beiden. Een beroep aantekenen of een afwijking aanvragen op de brandveiligheidsnormen kan bij de Technische Commissie Brandveiligheid via beroepscommissie@toerismevlaanderen.be.
Brandveiligheid Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
U bevindt zich hier: Startpagina Thema's' Welzijn op het werk Arbeidsplaatsen Brandveiligheid. Opslag van ontvlambare stoffen in de kleinhandel. Toelichting bij titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk.
Brandveiligheid ZVBW.
Wat met uw vluchtplan? Kan je een beginnend brandje thuis de baas blijven? Wil je een bezoekje van een van onze preventie-adviseurs, gratis aan huis? Neem een kijkje op www.speelnietmetvuur.be, want voorkomen is altijd beter dan genezen! Bel: 02 452 80 22.
Nieuwe wetgeving brandveiligheid Prebes vzw.
Koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Dit KB bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd.
Regelgeving brandveiligheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Voor de andere sectoren gelden geen specifieke normen. Nagaan of de huidige of toekomstige infrastructuur overeenstemt met de normen voor brandveiligheid betekent meestal dat de inhoud van verschillende besluiten moet afgetoetst worden. Uit ervaring blijkt dat dit geen eenvoudige oefening is.
Brandveiligheid Stad Gent.
Tips om brand op kot te voorkomen en maatregelen die de eigenaar moet nemen. Brandveiligheid begint bij jezelf: hou er je hoofd bij als je kookt, kaarsen gebruikt, rookt Meer info over wat je zelf kan doen, vind je op Kotatgent.
Checklist brandveiligheid Jeugdlokalen.
Test jaarlijks de brandveiligheid van jouw jeugdlokaal aan de hand van de checklist brandveiligheid. Bepaal telkens opnieuw welke acties je het komende jaar gaat ondernemen om de brandveiligheid te verbeteren. Zo zie je vast en zeker een verbetering van de situatie in de loop van de jaren.
Brandveiligheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Technische commissie brandveiligheid. Met de oprichting van de technische commissie brandveiligheid kreeg het VIPA de opdracht om de Vlaamse regelgeving voor brandveiligheid te coördineren binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin WVG. De Vlaamse Regering keurde op 5 juni 2009 het Besluit tot oprichting van een technische commissie brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin goed.
EMIS Navigator.
VLAREM, VLAREL, DABM, MER, VLAREBO, bodemdecreet, Milieuvergunningsdecreet en nog veel meer, steeds bij de hand. De mobiele Navigator maakt het mogelijk om alle wetgeving die beschikbaar is op de Navigator website te downloaden. Eenmaal de wetteksten zijn geïnstalleerd, kan je deze ook offline consulteren.

Contacteer ons